"Women of Black Panther"
       
     
Women of Black Panther View 2.jpg
       
     
Women of Black Panther View 3.jpg
       
     
Women of Black Panther View 4.jpg
       
     
Women of Black Panther View 5.jpg
       
     
Women of Black Panther Full.jpg
       
     
"Women of Black Panther"
       
     
"Women of Black Panther"

Digital Painting of Nakia, Okoye, and Ayo of Marvel’s Black Panther.

Created with:

Adobe Photoshop CC

Wacom Intous Pro Tablet

Women of Black Panther View 2.jpg
       
     
Women of Black Panther View 3.jpg
       
     
Women of Black Panther View 4.jpg
       
     
Women of Black Panther View 5.jpg
       
     
Women of Black Panther Full.jpg